Скупштина Србије усвојила сет еколошких закона

Београд, 12. октобар 2018. године – Скупштина Србије усвојила је данас Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, чиме се ствара формално-правни услов да пољопривредници конкуришу за добијање средстава из европског фонда ИПАРД.

Фото: Танјуг

Смисао измена јесте у томе да се носиоцима породичног газдинства, предузетницима, привредним друштвима, али и земљорадничким задругама, помогне да испуне све што је потребно како би могли да конкуришу за средства из овог фонда.

Законом је прописано и да се средства из Зеленог фонда Србије додељују корисницима у сврху финансирања заштите и унапређивања животне средине, на основу јавног конкурса које објављује надлежно министарство.

Средства се могу доделити и без спровођења јавног конкурса у случају финансирања интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине.

Скупштина је усвојила и Закон о потврђивању Споразума о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених станишта. У питању је заштита 255 врста птица, од којих готово половина пролази кроз Србију.

Наша земља се налази на путу гнездилишта тих птица и законом се спречава њихов криволов јер су веома важне за биодиверзитет Србије и других земаља.

Усвојен је и Закон о потврђивању Споразума о очувању слепих мишева у Европи. У Србији има 52 врсте те популације, која је изузетно важна за равнотежу у природи.

Посланици су усвојили и ребаланс финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) за 2018. годину.

Одлуком о изменама тог финансијског плана РФЗО увећани су приходи и примања, односно расходи и издаци у износу од 4,1 милијарду динара, при чему је 500 милиона динара трансфер из буџета за лица оболела од ретких болести.

Такође, 3,6 милијарди динара је предвиђено за нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година којима се финансирају расходи за лекове издате на рецепт, помагала и направе, као и боловања.

Посланици су усвојили и Закон о потврђивању Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата и Закон о потврђивању Споразума влада Србије и Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине и очувања природе.

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/vest.php?id=333369
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs