ИКТ најперспективнија индустрија у Србији

Београд, 6. март 2018. године – Влада Републике Србије саопштила је данас да је овогодишњи извештај Народне банке Србије (НБС) о платном билансу показао да је извоз информационо-комуникационих услуга (ИКТ) из Србије у прошлој години достигао рекордних 900 милиона евра, што је за 21,5 одсто више у односу на 2016. годину.

Тако је настављен позитивни тренд раста у овој индустрији, од више од 20 одсто годишње у претходне три године.

ИКТ сектор, који је у фокусу Владе премијерке Ане Брнабић, остао је најперспективнија привредна грана у Србији и један од највећих покретача привредног раста земље. Настављен је позитиван тренд убрзаног развоја и промоције услуга, пре свега у области интернет и мобилних технологија, развоја апликација, као и аутсорсинга.

ИКТ сектор највише је допринео смањењу спољнотрговинског дефицита са 473 милиона евра трговинског салда и чини половину трговинског салда свих услуга.

Приближно 70 одсто трговинског салда представља рачунарско програмирање, које бележи изузетан раст унутар сектора.

Извоз ИКТ услуга био је већи од извоза у традиционалним гранама индустрије попут воћа и поврћа, обојених метала и производа од гуме, док су га једино надмашили извоз електричних машина и друмских возила, чији је извоз премашио 1,2 милијарде евра.

Влада Републике Србије покренула је низ пројеката за унапређење образовања, инфраструктуре и правног оквира за развој ИКТ индустрије, како би се повећао број кадрова на тржишту и тиме задовољиле потребе дигитализације традиционалних грана индустрије.

Међу најзначајнијим резултатима Владе у 2017. години за унапређење ИКТ сектора издвајају се повећање уписних квота на ИТ смеровима факултета за више од 20 одсто, проширење просторних капацитета највећих ИТ факултета, као и покретање изградње иновационе инфраструктуре у Нишу, Новом Саду и Београду, у шта улажемо око 70 милиона евра.

У оквиру реформе образовања уведена је Информатика као обавезан предмет од петог разреда основних школа, приближно 1.750 школа повезано је на безбедну академску интернет мрежу, а покренута је и друга фаза преквалификација у ИТ сектору.

Велики помак постигнут је и у области решавања питања заосталих решења за паушално плаћање пореза.

Влада Србије ће у 2018. години наставити да ради на реализацији 35 пројеката које је Министарски ИТ Савет усвојио као приоритетне и који ће допринети даљем развоју ИКТ индустрије у Србији.

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/vest.php?id=315873
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs