Кадровска решења за време мандата Владе Републике Србије изабране 3. марта 2004. године


Министарства, агенције и канцеларије, управни и надзорни одбори ...
  Управни и надзорни одбори
Лица постављена на седницама Владе Републике Србије у управне и надзорне одборе
  Агенције и канцеларије
Кадровска решења у агенцијама и канцеларијама
http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=2435
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs