9. седница Владе Републике Србије, 14. јун 2007. године

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2007. годину
са Предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2007. годину
http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_pregled.php?id=69092
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs