Кадровска решења донесена на седницама Владе Републике Србије у 2007. години

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_pregled.php?id=62323
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs