7. март 2005. године: Конференција за новинаре Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Теме: План рада Савета за равноправност полова за 2005/2006. годину и публикација "Жене и мушкарци у Србији”.

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_pregled.php?id=21535
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs